Dé hAoine, Samhain 02, 2007

Gluaiseacht na Gaeilge

Roinnt grianghraif ó na réamhbhabhtaí den damhsa ar an sean-nós (Daoine Fásta) ag Oireachtas 07. Is féidir leis na daoine sin gluaiseacht!
Ó Oireachtas 07

Oireachtas na Samhna sroichte againn faoi dheireadh!


Tá an nóta seo urraithe ag an AA a tháinig i gcabhair orainn agus muid fós os comhair na Comdhála! Táimid anso i gCathair na Mart ar aon nós agus na sluaite inár dteannta. Tá seastán na Comhdhála díreach in aice an deasc ticéid. Buail suas chugainn - tá comórtas iontach á rith againn. Cláraigh saor in aisce leis an nuachtlitir, Eolas@Gaelport.com, agus bí san iomaíocht ar IPod Nano 4GB!
Beidh mé ag cur roinnt grianghraif in airde le linn na féile ach seo blas mar thús.
Ó Oireachtas 07

Dé Céadaoin, Deireadh Fómhair 31, 2007

Ag súil le bualadh libh


Beidh mé féin (Roseanne!) agus mo chomhghleacaithe ag freastal ar an Oireachtas. Beidh seastán linn agus beimid ag díol fáinní agus ag glacadh síntiús don nuachtlitir. Buailigí suas chugainn agus beannaigí linn!

Spat Over Pobalscoil Corca Dhuibhne - boards.ie

Spat Over Pobalscoil Corca Dhuibhne - boards.ie Plé bríomhar ar cheist na meánscoileanna i gCorca Dhuibhne ar boards.ie

Dé hAoine, Deireadh Fómhair 26, 2007

Deas buaileadh libh!

D'fhreastal mé ar ócáid a d'eagraigh Aoileann Nic Dhonnchadha, an t-oifigeach Gaeilge i gComhairle Chontae Átha Cliath Theas inné. Thug sí cuireadh do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile an cheantair freastal ar ócáid chun eolas a fháil faoi eagraíochtaí Gaeilge. I láthair bhí Conradh na Gaeilge, Comhar na Múinteoirí Gaeilge, Gaelscoileanna, An Gúm, Foras na Gaeilge, agus bhí ionadaíocht ann ón Seirbhís Leabharlainne sa cheantar agus an Oifig Chomhshaoil sa Chomhairle agus tuilleadh nach iad.

Chomh maith leis sin labhair Stiofáin Ó Deoráin ón nGúm faoin seirbhís íontach http://www.focal.ie/ agus (hallelujah!) faoin rud go bhfuil siad ar tí leagan nua-aimseartha de Gléacht a éisiúnt roimh Nollag. Tá a fhios agamsa céard tá Dadaí na Nollag ag tabhairt chuig oifigí Gaelport i mbliana. Cloisim sibh ag rá "Céard sa diabhal is Gléacht ann?" Aon duine a bhfuil an leagan MS-DOS den bhogearra seo tuigfidh siad mo ríméad. Is leagan idirghníomhach é de Foclóir Uí Dhónaill. Tá sé inchuardaithe agus is féidir gach leagan de gach focal a aimsiú (bíodh sin tuiseal, aimsir nó leagan den bhfocal mar is cuí) trí chliceáil luiche.

Ag an ócáid céanna labhair Carmel Nic Eoin atá i gceannas ar an Seirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge san Ionad Oideachais in Áth Luain. Is seirbhís nua é seo atá curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta chun tacú leis na múinteoirí agus iad ag cur na n-athruithe i leith curaclam na Gaeilge, ina measca na marcanna breise don bhéaltriall, i bhfeidhm.

Labhair Julian de Spáinn ó Chonradh na Gaeilge agus Orla Nic Suibhne ó Sheachtain na Gaeilge freisin.

Deis íontach a bhí ann do ionadaí ó na heagraíochtaí Gaeilge aithne a chur ar mhúinteoirí an cheantair agus vice versa.

Gléas Freagartha na Comhdhála

Gaelport.com - An nuacht is déanaí: Tá an gléas freagartha as feidhm in Oifigí Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara agus mar sin ní féidir teachtaireachtaí a fhágáil air faoi láthair. Tá fáilte roimh fiosraithe ar 01 6794780 mar is ghnách. Munar féidir leat fáil tríd chugainn moltar duit ríomhphost a seoladh chuig eolas@gaelport.com. Tá súil againn go mbeidh an fhadhb seo réitithe gan mhoill.

(English translation? Click here.)

Dé Céadaoin, Deireadh Fómhair 24, 2007

Stádas na Gaeilge sa Chóras Dlí - Dul amú ar O'Shea

Stádas na Gaeilge sa Chóras Dlí - Dul amú ar O'Shea Fáiltíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i gcónaí roimh an deis plé a dhéanamh ar áit na Gaeilge sa sochaí a láidriú. Is léir don Chomhdháil, ainneoin go bhfuil an córas feabhsaithe le blianta beaga anuas, nach bhfuil an córas atá ann faoin Acht Lucht Cleachtaithe Dlí (Cáilíocht), 1929 sásúil lena chinntiú go mbeidh líon leordhóthanach dlíodóírí le Gaeilge ann."
(read it in English - all material on Gaelport.com is also available in English. Just click the link on the top right of the page!)

Dé Máirt, Deireadh Fómhair 23, 2007

Urlabhra AR SON?? na Gaeilge

The Labour Party - Press releases: "The Labour Party Spokesperson on the Irish Language, Deputy Brian O’Shea, is to table a Private Members Bill designed to remove the compulsory Irish examination for legal practitioners and replace it with a voluntary system of recognising competence in the Irish language, as recommended by the Competition Authority"

Dé Luain, Deireadh Fómhair 22, 2007

Plé bríomhar ar u.tv i leith Acht Gaeilge ó thuaidh

Leantar le plé bríomhar ar ceist na reachtaíochta don Ghaeilge i dTuaisceart Éireann ar suíomh u.tv. Féach freisin an plé faoi "Irish bill too costly says Poots"
::: u.tv :::: "Human Rights Commission enters Irish language row The Human Rights Commission was tonight drawn into the Assembly row over the Irish language. Chief Commissioner Monica McWilliams has written to the NIO after Culture Minister Edwin Poots decided not to introduce a language act."

Dé Máirt, Deireadh Fómhair 09, 2007

Beagnach 1.66 Milliún duine le Gaeilge ar a dtoil acu!

Gaelport.com - An nuacht is déanaí: "Rud spéisiúil a léiríonn na staitisticí ná go bhfuil níos mó ban in ann an teanga a labhairt (45.3%) i gcomparáid leis na fir (38.4%) Agus arís bhí labhairt na Gaeilge níos treise i measc na mban i ngach aon aoisghrúpa sa daonáireamh go háirithe i measc an aosa óig idir 15-19 mbliana d'aois. Beidh impleachtaí móra aige go háirithe má leanann an treocht seo ó thaobh fhorbairt na teanga de i ngach cuid den phobal agus sa chóras oideachais."
Nach raibh taighde éigin ann a bhfuair amach go ar mná agus máithreacha go speisialta a thiteann an freagracht ó thaobh cothú teanga? Nach é sin an fáth gur dhírigh an feachtas www.teangafein.ie ar mná ní ach go háirithe?
Nocht do thuairim linn - brúigh ar an nasc "nóta tráchta" thíos.

Dé Céadaoin, Deireadh Fómhair 03, 2007

Fiche Focal: Irish Books III: Leabhair Ghaeilge III

Tá a thaighde déanta ag an bhfear seo agus tá dearcadh éadóchasach aige ar chúrsaí litríocht na Gaeilge. Tá sé ag cuir fáilte roimh plé. Fiche Focal: Irish Books III: Leabhair Ghaeilge III: "I argue that the dearth of literature, research, analysis and debate through Irish, on anything from from Climate Change to Crossdressing, bolsters my case that we have no national discourse in Irish. No separate world view is represented in the language, and therefore its claim to be culturally central to who we are is vastly inflated. And yet I know these words, far from spark a potentially useful debate, or even a single opposing argument, will do nothing but draw sparks from the live wire of blind fanaticism that runs through large parts of the Irish language lobby."

Dé hAoine, Meán Fómhair 14, 2007

Agus Cathair na Mart abú leis!

Níl aon amhras faoi dhíogracht coistí Bailte Slachtmhara fud fad na tíre: tá torthaí a gcuid oibre le feiceáil i ngach baile ó Leitir Ceanainn go dtí an tSnaidhm. Nach cliste an rud an díograis agus bród seo a tharraingt i dtreo na Gaeilge agus an uathúileacht a dtugann sí dár dtimpeallacht. The Mayo News - Tidy Towns: "The Bilingual Society award, under the National Special Award, acknowledges the promotion of the Irish language within the community. Huge efforts were made to encourage businesses and services to operate a bilingual policy. "This was always an element of the Tidy Towns and we are particularly pleased to have been chosen for it. Huge efforts have been made to put up both Irish and English signs around the town and it is fantastic to see businesses and services encouraging the use of the Irish language," said Eithne." Treaslaíonn an Chomhdháil le Cathair na Mart go háirithe agus iad ag oscailt a ndoirse do sluaite an Oireachtais ag tús mí na Samhna.

Déardaoin, Meán Fómhair 06, 2007

Contae an Mheirge abú!

An Lúnasa seo chaite d'fhoilsigh Údaráis Áitiúla an Chláir a scéim teanga (PDF) faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla. Níl mórán comhlacht poiblí a bhfaigheadh níos mó ná 10 aighneachtaí agus iad ag ullmhú dréacht scéim. Tá níos lú arís a bhfaigheadh 30. (Tá na staitisticí seo bunaithe ar an eolas a mbíonn sna scéimeanna féin.) Fuair Comhairle Chontae an Chláir 73 aighneacht! Trí scór is trí aighneacht déag! Sin ráite (agus is féidir tuilleadh a léamh faoi seo ar leathanach 7 den scéim) rinneadar cinnte go mbeadh an pobal ar an eolas faoin scéim trí cruinnithe poiblí a eagraú, foirmeacha aiseolais a chur ar fáil go fairsing agus ní amháin moltaí a gcustaiméairí seachtracha a lorg ach moltaí a gcustaiméairí inmheánacha a lorg leis.
An é go bhfuil níos mó eolais i gcoitinne faoin Acht Teanga agus a tionchar ar an nGaeilge? An é go bhfuil pobal na Gaeilge i gCo. an Chláir níos gníomhaí? Ábhar taighde measaim...
(Contae an Mheirge???)

Déardaoin, Lúnasa 30, 2007

allmediascotland : Shape of Gaelic Broadcasting up for Discussion

allmediascotland : Shape of Gaelic Broadcasting up for Discussion: "TV programme makers are being invited to take part in an ‘e-conversation’ about the shape of a new Gaelic language TV channel." Is féidir le éinne a ladar a chur isteach anseo.

Dé Céadaoin, Lúnasa 29, 2007

Decline of Irish language predicted

RTÉ News: Morning Ireland: "Decline of Irish language predicted " Tuairisc ó Emma MacNamara ina gcuireann sí agallamh ar Donncha Ó hEallaithe, GMIT, Liam Ó Cuinneagáin, Oideas Gael agus Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta, Trevor Ó Clochartaigh, Cumas Teo. agus le Majella MacFadden i nGaoth Dobhair. Cuid 1 de sraith trí-pháirteach.

Déardaoin, Lúnasa 09, 2007

gaelscoileanna ar fud na tíre: díomá agus éadóchas

Nil an conspóid mar gheall ar chinneadh an Aire Oideachais maidir leis an tumoideachais imithe fós agus tá an cuma ann go leanfaidh sé ar aghaidh. Le déanaí tá brú ann ó thuismitheoirí sna meáin agus ó na heagraíochtaí uile.
Seo nasc do scéal sa Mayo News mar gheall ar an gcinneadh

'A recent announcement by Education Minister Mary Hanafin that gaelscoileanna will be compelled to formally teach English has been met with dismay by people in Mayo who are involved in educating through Irish. Mary Hanafin announced on July 26 last that from January 1, 2008 all gaelscoileanna must teach a minimum of two-and-a-half hours of English per week. At present many gaelscoileanna teach through Irish only for the first few years of a child’s education and introduce English after it is felt the children have grasped the Irish language. This is known as immersion education and the Minister’s fear is that it is having an adverse effect on the English language among children in infant classes.'
[ar lean]

Dé Céadaoin, Lúnasa 08, 2007

Fuaim agus Fís

Beidh an nuachtlitir do chraoltóirí Raidió Cogar foilsithe an tseachtain seo chugainn. Foilsítear Cogar i gcomhpháirt leis an BCI, mar sin tá spéis againn sa scéim Fuaim agus Fís a bhíonn ar siúl ag an BCI. Tháinig mé trasna ar an Blag AthenaMedia ag caint fén scéim sin inniu.

'Its incredible that the fifth radio round is now open under the BCI’s Sound & Vision scheme. The fund takes a 5% slice of the TV licence fee and puts its into a central fund from which all broadcasters, in radio and TV, can benefit. As an independent radio and TV production with a strong digital and online life we’ve made good use of it and to date we’ve received three radio grants, two for Newstalk and one for RTE Lyric FM. We’ve also received a major TV production grant for a series on women athletes in Ireland. Ireland is unusual in creating such a fund which seeks to support public ethos programming both within RTE and commercial broadcasters. It has widened the scope for independent programme makers to find good homes for their ideas and content and it has ensured, already, that Irish audiences get a wider range of programming'

ar lean ar http://www.athenamedia.ie/blog/?p=29

Le haghaidh tuilleadh eolais fé Cogar téigh chuig http://www.cogar.ie/

Dé Máirt, Lúnasa 07, 2007

Cath Focail a sheachaint maidir leis an nGaeilge

Bhí an litir seo scríofa sa Belfast Telegraph ar an 4ú lá de mhí Lúnasa.

Here we go again. Look, let's leave the age old political arguments aside. Why should we bother with the Irish language? Tourism, that's why.
We don't have any other industry worth talking about, nor will we, being situated on the outskirts of Europe, with other remote regions having jumped on the hi-tech bandwagon years ago, leaving the backward looking Northern Ireland politicians sitting on their clouds of self-indulgence.

From a linguistic point of view, the Irish language has a universal appeal, stemming from one of the earliest branches on the Indo-European language tree. In terms of education, a little knowledge of Irish helps explain a lot of the reasons behind, for example, the quirks in the Northern Ireland English dialect.

Come on, folks.How is this country ever going to move on if you old codgers stick your necks out repeatedly to whinge and moan? And yes, stick Ulster Scots on the agenda too. Let's celebrate our rich and varied heritage and, just as importantly, try to market it at tourists rather than turn it into some war of words.

JOHN LAVERTY London

Leagan Gaidhlig Harry Potter á lorg

Chonaic mé an scéal seo ar http://www.eurolang.net/

'As English speakers enjoy the new Harry Potter book and film, language activists in Scotland have renewed calls to have the popular series of books translated into Gaelic.
The books have already been published in over 50 languages. These have included major world languages, languages such as Irish and Welsh, as well as Latin and Ancient Greek.

Following a well publicised campaign, publishers Bloomsbury indicated that they intended to produce a Gaelic version of Harry Potter and the Philosophers Stone by Christmas 2006. Plans were subsequently dropped, however, with difficulty in finding suitable translators being cited as a reason.

The advent of the final book in the Harry Potter series has inspired language activists to renew their campaign. Both the national Gaelic development agency Bòrd na Gàidhlig and Alasdair Allan, Member of the Scottish Parliament for the Western Isles, have written to the publishers asking for the production of "Harry Potter agus Clach an Fheallsanaich". “This has left many fans in Scotland who wish to read Harry Potter in their native language disappointed," said Mr. Allan. The fact the books had been translated into two other Celtic languages, Irish and Welsh, made it "even more surprising".

While Bloomsbury currently maintain that they have no plans to publish Harry Potter in Scottish Gaelic, pressure is set to continue on the company. Activists are hoping that their campaign will be aided by the fact that author J.K Rowling is based in Scotland and that the Scottish Highlands feature so prominently in the Harry Potter films. They are also urging the publishers to remember that Harry himself is a member of linguistic minority, being one of the few humans able to converse with snakes in their own language.'
(Eurolang 2007)

Links:Bòrd na Gàidhlig: http://www.bord-na-gaidhlig.org.uk/
Bloomsbury: http://www.bloomsbury.com/

Déardaoin, Lúnasa 02, 2007

Irish Times: Artistes in Shell protest » Royal Dutch Shell plc .com

Irish Times: Artistes in Shell protest » Royal Dutch Shell plc .com: "Galway poet Rita Ann Higgins, Donegal poet Cathal O Searcaigh and musician Andy Irvine, formerly of folk group Planxty, have said they are very disappointed at not having been informed beforehand of the sponsorship deal, in the light of Shell’s role as developer of the Corrib gas project."

Dé Luain, Iúil 30, 2007

Gaeilge do na Gaelgeoirí?

Tá Vótáil ar suíomh an Irish Independent leis an gceist "Should all-Irish primary schools be forced to teach English from the start of second-term of junior infants?" Ag an am gur bhreathnaigh mé féin ar bhí 64% ag rá gur chóir ach níor chóir go gcuireadh an saghas sin toradh ó léitheoirí an Indo íonadh ar éinne ! Nocht do thuairim ag Independent.ie

Dé hAoine, Iúil 27, 2007

Cur chuige 'á la carte' an Aire

Ó Gaelport.com :
Is le hiontas a chloiseann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge go bhfuil cinneadh déanta ag an Aire Oideachais agus Eolaíochta Mary Hanafin T.D. go mbeidh ar Gaelscoileanna leath uair Béarla a mhúineadh ó Eanáir den chéad bhliain bunscolaíochta ar aghaidh ag tosnú an Meán Fómhair seo.
Féach na gearrthóga nuachta ar dheas freisin.

Gaeilge breá Singapore

Fuair mé litir inniu a tháinig ó Bhéal Feirste de réir an mharc phostais. Cuireadh sa phostas ar an 15 Iúil de réir an mhairc céanna. Baile Átha Cliath 2 a bhí mar líne deireadh ar an seoladh. Stampáilte ar bun an tseolta bhí "MISSENT TO SINGAPORE". Tá níos mó den domhain feicthe ag an gclúdach sin ná mar atá agamsa!

Dé Céadaoin, Iúil 25, 2007

Daniel Cassidy: How the Irish Invented American Gambling Slang

Chuala mé an fear Méiriceánach seo ag labhairt ar "The Last Word" le Matt Cooper ar TodayFM tráthnóna inné. Chuala mé trácht air cheana nó léigh mé faoi ar an idirlíon ar suíomh cumann Éireannach éigin i SAM. Dar le Matt Cooper beidh an fear seo freagrach as athbheochan an teanga... Cibé rud faoi sin tá tuairimí spéisiúla aige faoi rian na nGaeilgeóirí ar Bhéarla Tuaisceart Mhéiriceá. Tuilleadh ó Daniel Cassidy: How the Irish Invented American Gambling Slang: "How the Irish Invented American Gambling Slang. The Sanas (Irish Etymology) of Faro, Poker and the Secret Flash Words for the Brotherhood of American Gamblers By DANIEL CASSIDY"
Éist le agallamh Matt Cooper, RealPlayer de dhíth, ag 42 nóim. 52 soic.

Dé Luain, Iúil 23, 2007

Donegal actor tipped to become 'Elmo' in Sesame Street

 ó The Donegal News: "A DONEGAL actor is hotly tipped to be cast as Elmo in an Irish-language production of Sesame Street.
It is highly expected that Vincent MacAodh will be offered the role by US television executives who are currently vetting hundreds of Irish actors to star in the new programme. The Gweedore actor is favourite to play the part of the furry red monster as he already plays the lead in TG4's 'Elmo Anseo'. "

Dé hAoine, Iúil 20, 2007

University Of Ulster News Release - Fostering the Irish Language at UU

University Of Ulster News Release - Fostering the Irish Language at UU: "“Studying Irish can open many doors and many of our graduates have gone on to pursue interesting and lucrative careers. Among the University’s Irish graduates are a television broadcaster and producer; an inspector of schools; a Raidio na Gaeltachta presenter; an Executive Officer in the Department of the Gaeltacht; college lecturers and teachers; and a librarian at the Cardinal Ó Fiaich library in Armagh."

RTÉ News: Ó Cuív condemns leaking of report

RTÉ News: Ó Cuív condemns leaking of report: "Ó Cuív condemns leaking of report
Thursday, 19 July 2007 21:43
Minister for Community, Rural & Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív, has said that the leaking of the linguistic study on the state of the Irish language in the Gaeltacht was wrong."

Déardaoin, Iúil 19, 2007

Eilifint Mhór sa seomra

Agus Uachtaráin na Comhdhála P T Mac Ruairí ag tagairt den alt "Cúlú ón Acht" i bhí in Eolas@Gaelport.com nuachtlitir na Comhdhála ar an Máirt (17.07.2007) agus an eagarfhocal a scríobhadh ina leith i Lá Nua ar an gCéadaoin, "Ná chothaítear an 'Eilifint Bhán'" bhí an méad seo le rá aige:

Ábhar iontais dom Comhdháil Náísiúnta na Gaeilge a bheith cáinte in eagarfhocal Lá Nua 18 Iúil toisc go bhfuil muid - mar lárchomhairle 23 eagras deonach Gaeilge - ag seasamh an fhóid maidir le feidhmiú iomlán Acht na dTeangacha Oifigiúla ó dheas.
Más "dearcadh stálaithe seanfhaiseanta" atá léirithe againn san obair seo, níor mhaith liom an léirmheas a ndéanfaí orainn dá dtabharfadh muid droim láimhe le feidhmiú an Achta a shamhlú!

Molann Lá Nua éirí as fógraí Gaeilge sna meáin Bhéarla - rud ab ionann i gcoitinne agus an Ghaeilge a ruaigeadh ar fad as a bhformhór - agus gur sna meáin Ghaeilge amháín a bheadh fógraíocht trí Ghaeilge.

Céard faoi sin mar bhealach chuig normalú na teanga - an Ghaeilge a chúngú isteach ina 'ghetto' beag féin? Agus táimid ag iarraidh ag an am céanna ar gach rannóg den Státchóras seirbhís iomlán Ghaeilge a chur ar fáíl dúinn; ní thagann atá molta ag Lá Nua leis an aidhm sin. Ba mhaith linn uilig nach gcuirfí airgead Stáit amú agus aontaimid nach bhfuil a leordhóthain á chaitheamh ar an dóigh ceart ar athréímniú na Gaeilge. Tacaímid uilig le mian Lá Nua agus na meáin Ghaeilge eile go bhfaighidis sciar níos fearr den airgead atá le caitheamh ag an Stát ar fhograí ach níl ciall lena atá molta san eagarfhocal seo.
Tagrann an t-eagarfhocal do na meáin Bhéarla "a bhíonn de shíor ag ionsaí phobal na Gaeilge faoi stádas na teanga" ach tagann go leor soncanna freisin ó na meáin Ghaeilge ar uaire agus ní miste sin ar mhaithe le díospóireacht agus daonlathas - agus, ar ndóigh, ainilís chiallmhar a dhéanamh ar na "hEilifint Bhána" uilig.
Beir bua
P T Mac Ruairí
Uachtarán
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Fíorú na brionglóide

Beidh spéis ag baill eile den "tiny clique of geeks" sa nuacht seo ó Eurolang (agus ag máirenímhurchú.ie ar ndóigh)
Eurolang - Swedish internet domain introduces minority language letters for the Net: "The Swedish internet domain .se has introduced new letters that include the minority language alphabet. Since 2003 it has been possible to register SE. domains with å, ä, ö, é and ü. Now, the coverage has grown from 42 letters to almost 200, covering all the letters from Sweden’s minority language alphabets.

In Finland, the Finnish fi. domain has accepted Sámi letters as part of the alphabets used in their domains. "

Dé Céadaoin, Iúil 18, 2007

Ceist... agus freagra

Bhí Éamon Ó Cuív mar aoi ar "Questions and Answers" ar RTÉ ar an Luain. Cuireadh an ceist seo a leanas air "Minister Ó Cuív, are you embarrassed that 46% of students in Gaeltachts have little or no Irish?". Is féidir teacht ar a fhreagra anseo (RealPlayer de dhíth). Tá freagraí ann ón bpainéal agus an lucht féachana freisin.

Iarradh ar an gComhdháil an tseachtain seo chaite ráiteas a dhéanamh i leith an tuairisc seo a sceitheadh le Foinse. Cosúil le roinnt dóibh ar an bpainéal conas is féidir aon ní a rá i leith tuairisce nach bhfuil feicthe againn?

Tá plé tosaithe cheana faoin gceist seo ar IrishElection.com.

www.máirenímhurchú.ie? I do bhrionglóidí...

Copacetic » Blog Archive » IEDR - Only we can prevent the Internet: "The IEDR continues to convince itself and nobody else of its value with its latest hint that it will “allow personal names”. The people who run IEDR continue to delude themselves that they are running a valuable service by tripling the price of .ie domain registration (compared to domains like .be and .dk) along with the imposition of punitive controls over the allocation of elements of the namespace."

Rud eile a bhfuair mé amach le déanaí faoin IEDR ná nach gceadaíonn siad síntí fada. Cén fáth? "Nobody has asked for them." Bhuel má's spéis leat d'ainm ceart a chlárú, gach Máire agus Seán amuigh ansin déan teagmháil leo ag www.iedr.ie.
(Admhaím gan náire gur chuid den "tiny clique of geeks" mé)

Dé Máirt, Iúil 17, 2007

Cúlú ón Acht

Eolas@Gaelport.com - nuachtlitir choicísiúl pobal na Gaeilge na coicíse seo ar fáil anois ar líne Cúlú ón Acht

Dé hAoine, Iúil 13, 2007

Léirmheas ar "Dreuchd an Fhigheadair/The Weaver’s Task: a Gaelic Sampler"

Bhí Crìsdean ar an gCuairt faoi thrí thar na blianta; b'í Cuairt 2005 an uair deireanach. : : drb.ie – dublin review of books : :: "Brave New Words
Peter Mackay: Scottish Gaelic Poetry
Dreuchd an Fhigheadair/The Weaver’s Task: a Gaelic Sampler, edited and introduced by Crìsdean MhicGhillebhàin/Christopher Whyte, Scottish Poetry Library, 64 pp, £5.00, ISBN: 978-0953223589

out here in front of a tiny audience
of halfhearted seals applauding

It is almost obligatory when talking about Scots Gaelic to begin with a number. In 2001 it was 58,652. Writing ten years ago, you would have got to bandy about a bigger figure – 65,978; in 1911, the heady – and bafflingly precise – heights of 202,398. These are, of course, the numbers of speakers of Scots Gaelic, according to the relevant census figures. Given this starting point, the number of readers of Gaelic poetry is not exactly gargantuan. When challenged, Sorley MacLean – the greatest Scots Gaelic poet of the twentieth century – denied that the number of people who could read his poetry in the original was less than forty; however he did grudgingly admit that his readership was “limited”. And one of the dangers of having such a “limited” audience is that, like the halfhearted seals in Robert Crawford’s translation of a poem by Fearghas MacFhionnlaigh, they will applaud almost anything. "

The purpose of language is to communicate - Letters - News - Belfast Telegraph

The purpose of language is to communicate - Letters - News - Belfast Telegraph: "The purpose of language is to communicate
Thursday, July 12, 2007
I might have expected to raise a hackle or two when my letter about the Irish language (Write Back, July 2) was printed, but I fear that Sean O Coinn (Write Back, July 5) rather misses the point. "

Déardaoin, Iúil 12, 2007

RnaG 'yields' under Irish college English songs ban - Galway Independent

Galway Independent: "A Raidio na Gaeltachta (RnaG) show, which was due to be broadcast last week from Coláiste Chamuis, an Irish college in Rossaveal, could not go ahead because English language songs are played on the show. "

Dé Céadaoin, Iúil 11, 2007

Tóstal 2008 - nocht do thuairim

Eagraíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge Tóstal na Gaeilge gach dhá bhliain. Bíonn sé ar siúl i nGaillimh de ghnáth. Bíonn téama ar leith gach bliain (2002: Cearta Phobal na Gaeilge agus Olltoghchán 2002; 2004: Reachtaíocht, Stádas agus Pleanáil; 2006: An Chéad Ghlúin Eile).

Tá dáta socraithe do Tóstal 2008: 22 - 23 Feabhra 2008.

Nocht do thuairim linn i leith téamaí do Tóstal 2008 nó déan moltaí i leith cainteoirí, ábhair plé, ceardlanna nó rudaí gur mhaith leatsa feiceáil/ cloisteáil ag an Tóstal.

Dé Máirt, Iúil 10, 2007

Bunteanga na tíre

Tharraing stiúrthóir gníomhach na Comhdhála, Pádraig Ó Ceithearnaigh m'aird ar alt i Lá na seachtaine seo chaite. Tuigim go maith an tuairim thíos tar éis mír faoina logainmneacha i mBaile Átha Cliath a léiriú ar Raidió na Life ag tús an bliana.

"Caithfear anailís a dhéanamh ar áit na Gaeilge i saol an ghasúir, agus ar na bealaí a mhéadófaí ar thábhacht na Gaeilge dó. Cuirimis an cheist orainn féin, cén fáth an bhfoghlaimeodh Éireannach (óg nó aosta) teanga?
Cén fáth an gcuirfeadh Éireannach dua air an teanga sin a fhoghlaim go maith? Más féidir saol iomlán Éireannach a chaitheamh trí Bhéarla, cén chúis a bheadh ag duine le Gaeilge in aon chor? Níl aon chúis ann, muna bhfuil nithe ar fáil sa teanga sin nach bhfuil ar fáil i mBéarla.
Agus cad iad na nithe san? Is cinnte go bhfuil saibhreas sa Ghaeilge a bhaineann go dlúth le hÉirinn nach bhfuil ar fáil (fós) i mBéarla. Tá na hamhráin ann, agus is beag baile beag in Éirinn nach bhfuil luaite in amhrán éigin.
Tá na seanscéalta ann, scéalta as an tseanlitríocht (an Rúraíocht, an Fhianaíocht, Scéalta na Ríthe, agus mar sin de) agus scéalta béaloidis. Arís, is beag baile beag in Éirinn nach bhfuil luaite i scéal éigin. Agus sin é ár mbua: is í an Ghaeilge seanteanga bhunaidh na hÉireann, is inti atá cur síos le fáil ar ár stair, ar ár muintir, ar ainmneacha ár mbailte, ár n-aibhneacha is ár sléibhte. Is í bunteanga na tíre seo í." Ó Lá 29.06.2007

Ní féidir argóint leis sin!

Éamon Ó Cuív agus teorainneacha na Gaeltachta

Ag seoladh tuarascáil maidir le teorainneacha Gaeltachta foilsithe ag Conradh na Gaeilge labhair Éamon Ó Cuív le Séamus Mac Donnchadha RTÉ Raidio na Gaeltachta: Adhmhaidin. Cloisfear an t-agallamh ag 41 noiméad agus tá an mír anseo. Tá RealPlayer de dhíth.

Ina dhiaidh an agallaimh sin cloisfear Pádraig Ó Cuanacháin ag labhairt faoi feachtas Gael Taca le AIB i leith a íomhá corporáideach. Is balleagraíocht de chuid na Comhdhála iad Gael Taca.

Dé Luain, Iúil 09, 2007

Cathal Ó Searcaigh á n-aistriú go Neipealach

Tá an file aitheanta Éireannach a scríobhann i nGaeilge aitheanta anois ag a dhara muintir .i. muintir Neipeal, áit a chaitheann sé leath na bliana.
The Rising Nepal: "TRANSLATING ACROSS CULTURES!
By Ananda P Srestha
Cathal O' Searcaigh has been described by The Irish Times as 'one of Ireland's finest working poets.' "

Dara O'Briain's gift for 'joke growing'

I measc rudaí eile in agallamh sa Telegraph le déanaí labhraíonn Dara Ó Briain faoina ainm Gaelach. Is léir gur céim ró-fhada an síne fada!
Dara O'Briain's gift for 'joke growing' Comedy Stage Arts Telegraph: "Also, that surname was hardly conducive to becoming talk of the town. “It’s the Gaelic form of O’Brien. My dad was involved in the Irish language movement, so he decided to translate the name into Irish. It is unwieldy, I give you that. Even Irish people get it wrong.” "
Is dócha go bhfuil baint ag a thuiscint ar an nGaeilge leis a ghreann freisin. Cad a cheapann sibh?

Dé Céadaoin, Iúil 04, 2007

Fear na litreacha

Tá DLitt Oinigh á mbronnadh ar Cathal Goan ag Ollscoil Uladh. Bhí sé i measc na h-aoicainteoirí ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag Tóstal 2006. Feicim freisin go bhfuil Ollscoil Uladh ag bronnadh céim oinigh ar Enya leis. Sin a dara ceann di an tseachtain seo - bronnadh céim oinigh uirth i Ollscoil na hÉireann Gaillimh an Aoine seo chaite.

RTÉ.ie Entertainment: Honorary degree for RTÉ's Cathal Goan: "Honorary degree for RTÉ's Cathal Goan

Cathal Goan, Director-General of RTÉ, will today receive the honorary degree of DLitt (Doctor of Letters) in recognition of his services to Irish language broadcasting and the media industry in Ireland."

RTÉ News: Few native speakers at Gaeltacht preschools

RTÉ News: Few native speakers at Gaeltacht preschools: "Few native speakers at Gaeltacht preschools
Tuesday, 3 July 2007 17:20

A study seen by RTÉ Nuacht shows that not one native Irish speaker was amongst the 84 children attending naíonraí, or Irish-language preschools, in the Mayo Gaeltacht last year."

Éist le Cathal Mac Coille ag labhairt leis an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, T.D. ar maidin. (Real Player de dhíth)

Dé Luain, Meitheamh 25, 2007

Múinteoir Bunscoile na bliana sa Tuaisceart.

Comhghairdeas le Risteard Mac Daibhéid. Is léir go bhfuil tuiscint nach mór ar céard is brí le oideachas agus na deiseanna ar leith atá ann don bpáiste agus iad fós ar scoil. © The Strabane Chronicle - News Stories: "Risteard Mac Daibhéid, who teaches in Gaelscoil Eadain Mhoir in Brandywell in Derry, was named as winner of the BT Award for Teacher of the Year ."

Dé hAoine, Meitheamh 22, 2007

YouTube áitiúil

A fhad is a fhanann tú amach as an nGaeltacht nó nach duine den 1.6m a dúirt go raibh Gaeilge acu sa daonáireamh deireanach.
ireland.com - The Irish Times - Fri, Jun 22, 2007 - YouTube goes local: "Patrick Walker, head of video partnerships for Google in Europe, the Middle East and Africa, told The Irish Times that Ireland was selected for participation in phase one of the localisation plan because it was an English-speaking country and therefore easier to manage in terms of language translation, and because Google has a base here."

Gradam Emmy buaite ag Telegael!

Ag an 34ú Gradaim Emmy Bliantúil, bronnadh Gradam ar an gcomhlacht léiriúcháin teilifíse, Telegael, atá lonnaithe sa Spidéal, Co na Gaillimhe. Is don cartún beo, 'Tutenstein' a bhfuair Telegael an duais. Telegael Wins Second Emmy Award for 'Tutenstein'.

Ambassador Foley Joins Fulbright Alumni to Celebrate 50 Years: Dublin Castle, June 8, 2007 - U.S. Embassy Dublin, Ireland

Ar dheas beirt de na cuntóirí teagasc na Gaeilge a bhfuil scoláireachtaí Fulbright faighte acu agus a mbeidh ag gabháil go dtí na Stáit Aontaithe chun Gaeilge a mhúineadh. Is ball foirne den Chomhdháil í Sinéad Ní Mhaoilmhichíl (sa ghúna dearg). Tá sí ag tabhairt aghaidh ar Carbondale, Illinois sa bhFómhar. Ambassador Foley Joins Fulbright Alumni to Celebrate 50 Years: Dublin Castle, June 8, 2007 - U.S. Embassy Dublin, Ireland

Dé Máirt, Meitheamh 19, 2007

Eolas@Gaelport.com - Nuachtlitir Leictreonach Choicísiúil

Eolas@Gaelport.com - Nuachtlitir Leictreonach Choicísiúil
 • Coicísiúil Fortnightly
 • leagan lán-Ghaeilge nó dátheangach Irish only or bilingual versions
 • nuacht reatha na Gaeilge current Irish language news
 • fógraí poiblí public notices

  Táimid ar tí í a sheoladh - glac síntiús go tapaidh go bhfaighfidh tú an t-eolas is déanaí inniu faoin nGaeilge: fostaíocht, na meáin, litríocht, imeachtaí, polaitíocht. Tá rud eigin ann do chách!

Dé hAoine, Meitheamh 15, 2007

Cé hé an fear O'Keeffe seo?

Sna Gearrthóga Laethúla inniu tá tagairt de teachta dála de chuid Fianna Fáil atá tar éis aireacht a bhfuil spéis ar leith againn ann a fháil ach n'fheadar cé hé? "Eamonn O'Keeffe gets the Department of Rural, Community and Gaeltacht Affairs, Mary Coughlan gets the additional responsibility of Fisheries and Food to go with her Agriculture portfolio and Mary Hanafin keeps her Education post."

hosting365status

Is oth linn anseo sa Chomhdháil a rá go bhfuil tá an fhadhb seo ag cur isteach ar sholáthar seirbhísí Gaelport.com agus Cogar.ie faoi láthair.
hosting365status: "Power Issues - 15th June - 10:35am

We are experiencing a power issue on a core rack. Our electrical engineers are on-site and working on this at the moment. This unfortunately is also affecting our internal phone system.
We apologise for any inconvenience this is causing. This page will be updated immediately when we have more information. Please bear with us.
Update - 11.18am - Power has been restored. A further information update will be posted as soon as we have more information. Again, we are very sorry for the inconvenience caused here. "

Dé hAoine, Meitheamh 01, 2007

Cogar.ie

Cogar.ie - seirbhís eolais dátheangach do chraoltóirí le Gaeilge seolta ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus BCI. Suíomh agus nuachtlitir atá i gceist agus is í an aidhm atá leis an nuachtlitir leictreonach mhiosúil, Cogar, ná abhar reatha áitiúl a sheoladh díreach chucu siúd atá á lorg agus úsáid na Gaeilge ar an raidió a fhorbairt. Spéis agat ann? Cuir r-phost chugainn ag cogar@gaelport.com. Is cuid de raon seirbhísí Gaelport.com atá sa tionscnamh seo.

Dé Máirt, Bealtaine 15, 2007

'Gaelscoil's timetable for English 'insufficient'

Bheadh sé spéisiúil an focal "English" sa tuairisc nasctha anseo a athrú go "Irish". Gaelport.com - Gearrthóga Laethúla: "Gaelscoil's timetable for English 'insufficient'

The English literacy of pupils in a Kerry gaelscoil has suffered because of the school's policy not to teach English to infant classes, Department of Education inspectors have found. "

Déardaoin, Aibreán 12, 2007

Irish Post: Where in the world is Dingle ask tourists

Irish Post: Where in the world is Dingle ask tourists: "Where in the world is Dingle ask tourists

EIGHT out of 10 tourists failed to find their way to Dingle over the St. Patrick's Day weekend.

Why? Because they couldn't understand the road signs. The findings were revealed in an independent survey undertaken by small local businesses."

Ba bhreá liom an suirbhé neamhspleách seo a scrúdú níos mine ach n'fheadar cá bhfaighfinn cóip de?

Dé hAoine, Márta 30, 2007

Méadú ar mhéid na gcainteoirí Gaeilge: dúshlán don rialtas agus an earnáil dheonach Gaeilge

Gaelport.com - Nuacht na Coicíse: "Bunaithe ar thorthaí an daonáirimh is déanaí tá borradh tagtha ar mhéid na gcainteoirí Gaeilge in Éirinn ón daonáireamh deireanach i 2002. Chuir 1.66m duine in iúl sa daonáirimh i 2006 go bhfuil Gaeilge acu i gcomparáid le 1.57m i 2002. Tá meath beag ó thaobh ceatadáin de ó 42.8% i 2002 go 41.9% i 2006. "

Chuir preas ráiteas na Príomh-Oifig Staidrimh íonadh orm nuair a léigh mé ar dtús é: cuireadh casadh an-diúltach ar an eolas céanna. Bheinn ag ceapadh go mbeadh gráin ag staitisteoir claonadh bealach amháin nó bealach a bheith curtha ar a eolas...

"Slight decline in percentage of Irish speakers
Based on the results of the census, more persons indicated that they could speak Irish in 2006 (1.66 million) compared with 2002 (1.57 million). However, in percentage terms there was a slight decline from 42.8 per cent in 2002 to 41.9 per cent in 2006.
The proportion of Irish speakers declined in all Gaeltacht areas apart from the Meath and Waterford areas – the two smaller Gaeltacht areas."
Tuilleadh (PDF)

YouTube Copyright Crackdown on Irish Language TV Programmes « Edgecast Media

Iarradh ar Chonn Ó Muineacháin ábhar físe dó féin a bhí íoslódáilte aige go YouTube a bhaint toisc nárbh leis é. Físeán dó féin a bhí ann, a bhfuair sé ó mhuintir TG4 agus an tuiscint ann acu go gcuireadh sé ar líne é. Ach de réir comhlacht darbh ainm dóibh Servecast is leo siúd na cearta ar ábhar TG4 ar líne. Fan go bhfeicfidh mé anois, cár fhág mé an admháil sin ar EUR158.00 a d'íoc mé as mo cheadúnas teilifíse?

YouTube Copyright Crackdown on Irish Language TV Programmes « Edgecast Media: "YouTube Copyright Crackdown on Irish Language TV Programmes
Yesterday I received a “DMCA notice” from YouTube informing me that a video I had posted of a TG4 news report on the launch of my radio series, An Líonra Sóisialta, had been removed by them, at the request of a company called Servecast Ltd, who alleged copyright infringement."

Dé Máirt, Márta 20, 2007

Council of Europe calls for UK minority-language push | EU - European Information on Languages & Culture

EurActiv.com - Council of Europe calls for UK minority-language push EU - European Information on Languages & Culture: "Council of Europe calls for UK minority-language push[fr][de]
Published: Friday 16 March 2007

The Council of Europe issued its second report on the situation of minority languages in the United Kingdom on 15 March 2007, which says more effort should be made in favour of Irish, Welsh and Scots/Ulster Scots/Scottish Gaelic. "

Lá 'le Gaeilge

D'fhreastal mé ar Lá 'le Gaeilge a bhí mar chuid de Féile Naomh Pádraig i mBaile Átha Cliath ar an Domhnach. Bhí seastán agam thar ceann na Comhdhála i Filmbase áit ar bhuail mé le an-chuid daoine spéisiúla. Bhuail mé le an-chuid tuismitheoirí gan mórán Gaeilge ach le gasúir a bhí Gaeilge den scoth acu - bhí na tuismitheoirí ag tapú gach deis do na páistí Gaeilge a labhairt. Déarfainn go raibh craic maith acu agus na Fanzini Brothers aimsithe ag Comhluadar chun cur leis an siamsaíocht craiceáilte.

Dé Luain, Márta 12, 2007

An Ghaeilge & Do Vóta ar RTÉ Raidió na Gaeltachta

RTÉ Raidió na Gaeltachta: "Oideas & Oidhreacht
Ar chlár na hoíche anocht, cloisfear an léacht a thug An Dr. John Walsh, OÉ, Gaillimh, faoi 'Ráiteas an Rialtais agus an Plean Forbartha Náisiúnta' ag Comhdháil lae a reachtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge le gairid faoi 'Éileamh Phobal na Gaeilge ar Olltoghchán 2007'. tx 120307 @ 20.00

Tonight's programme features a lecture given recently by Dr John Walsh, NUI, Galway at a one day conference organised by Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge - 'Ráiteas an Rialtais agus an Plean Forbartha Náisiúnta'. The producer is Deirdre Ní Dhálaigh."

Dé Máirt, Márta 06, 2007

Comhghairdeagas tuillte ag bean eile

Bronnadh Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge ar Mhairéad Ní Nuadháin ag an deireadh seachtaine ag Mórfhéasta 2007 a reachtáladh OE Gaillimh. Ní aon íonadh é sin nuair a léitear an t-eolas beathaisnéiseach a chur rannóg poiblíocht na hOllscoile chugainn:

Is í Mairéad eagarthóir coimisiúnaithe ar chláir Ghaeilge, oideachasúla agus ilchultúir in RTÉ. Is í a bhunaigh "Léargas" agus bhí sí ina léiritheoir sraithe ar an tsraith fáisnéise Ghaeilge sin, a cheiliúir deich mbliana ar an aer i mbliana. Tá cláir shiamsaíochta agus cláir eile fáisnéise léirithe aici chomh maith i mBéarla agus i nGaeilge. Mar chuid dá cúram cláir a sholáthar gach bliain do TG4, tá sraitheanna ar nós "An Tuath Nua," "Bean an Ti," "Bia 's Bóthar," "Ardán" agus go leor clár eile curtha ar fáil, lena n-áirítear cúrsaí reatha, cláir spóirt, cláir irise agus cláir do leanaí. Ba í freisin a choimisúnaigh cláir ilchultúir faoi Éireannaigh nua agus cláir oideachais do RTÉ, mar shampla "Turas Teanga," "Families in Trouble," "Mono," "Who's Afraid of Islam?" agus "No Place Like Home."

Is as Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin í ó thús agus bhí cónaí uirthi tar éis na hollsoile i nGaillimh, áit a raibh sí ina comhalta de lucht bunaithe an Druid Theatre agus ina haisteoir leis an Taibhdhearc. Nuair a bhí sí in OÉ Gaillimh (Coláiste na hOllscoile, Gaillimh ag an am), bhí sí ar dhuine de na chéad reachtairí mná ar an gCumann Liteartha agus Díospóireachta (Lit and Deb).

I mBaile Átha Cliath atá sí anois ach choinnigh sí an tsnaidhm leis na healaíona i nGaillimh, trína ballraíocht i mBord Macnas, agus tá sí ina ball freisin de Bhord Feidhmiúcháin an Celtic Film and Television Company.

Dé Luain, Márta 05, 2007

Hilary NY: Gradam na mBloganna 2007! Irish Blog Awards 2007! The Bloscars 2007!

Comhghairdeagas le Hilary a bhuaigh Gradam na mBlaganna. Hilary NY: Gradam na mBloganna 2007! Irish Blog Awards 2007! The Bloscars 2007!: "Gradam na mBloganna 2007! Irish Blog Awards 2007! The Bloscars 2007!
D’éirigh an blog seo san ócáid mhór seo agus chuala mé go raibh oíche bhreá ag dream na mbloganna san óstlann Alexandra i mBAC aréir. "

Dea-scéala do Mhná Tí - Ardú 12.5%

Gaelport.com - Nuacht na Coicíse: "Tá fógartha inniu ag Éamon Ó Cuív T.D., an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, go bhfuil an deontas a íocann a Roinn le teaghlaigh Gaeltachta, a mbíonn Foghlaimeoirí Gaeilge ar iostas acu, méadaithe ó EUR9.50 go EUR10.50 in aghaidh an lae (EUR73.50 in aghaidh na seachtaine) do 2007. Is é EUR10.50 an ráta laethúil nua a bheidh ann do na teaghlaigh seo agus do bhrúnna/coláistí cónaithe in 2007. "
Agus é tuilte acu. Ní dóigh liom go gclúdaíonn an teideal "bean tí" leath den obair a dhéanann bean tí maith. Banaltra, comhairleoir croí cráite, mamaí, cara. Dea-chuimhneacháin agam ar mo sheal féin sa Ghaeltacht!

Ròc na Gàidhlig - Rac na Gaeilge 2007 / Shaking the Land of the Gaels

Ròc na Gàidhlig - Rac na Gaeilge 2007 / Shaking the Land of the Gaels: "Ròc na Gàidhlig - Rac na Gaeilge 2007 / Shaking the Land of the GaelsBack
02 March 2007


Modern Gaelic music is alive and kicking and ready to shake the Land of the Gaels from top to bottom. At the end of March, three modern music groups will be heading off on a historical tour through Scotland and Ireland, the first ever all-Gaelic rock and techno tour."

Déardaoin, Márta 01, 2007

Seoladh Seachtain na Gaeilge i nGaillimh

Galway Independent: "Spraoí agus craic at Seachtain na Gaeilge launch
This Saturday 3 March sees the beginning of Seachtain na Gaeilge 2007. "

Guth aontaithe ag Pobal na Gaeilge ar éilimh

Gaelport.com - Nuacht na Coicíse: 01 Márta 2007

Ag an gComhdháil Lae Do Ghaeilge & Do Vóta inné, 27.02.2007, a d'éagraigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, dhírigh na cainteoirí agus an lucht éisteachta isteach ar cheisteanna reachtaíochta, oideachais, pleanála, ar thógáil pobail agus ar cothú Gaeilge i measc na hóige.
I measc na n-éileamh a d'aontaigh pobal na Gaeilge inné bhí:
 • Go mbeadh réamhscolaíocht stáit sa Ghaeltacht i nGaeilge agus taobh amuigh de Ghaeltacht dóibh siúd gur mhaith leo sin; go mbeadh an Ghaeilge tógtha san áireamh i réamhscoileanna eile
 • Go mbunófar ionad náisiúnta oideachas don Ghaeilge
 • Go dtacóidh na polaiteoirí le Acht na dTeangacha Oifigiúla i ngach gné den saol poiblí agus go gcuirfidh i bhfeidhm i gceart é
 • Go dtacóidh na polaiteoirí le hAcht Teanga do Thuaisceart Éireann
 • Go ndréachtfar agus go gníomhofar plean stráitéiseach don Ghaeilge ina mbeadh struchtúr náisiúnta don óige mar phríomh-chuspóir

Dé Máirt, Feabhra 27, 2007

Seisiún na bPolaiteoirí ar tí tosnú

Tá líon mór daoine sa mbreis tar éis buaileadh isteach go dtí' Óstán Alexander do Seisiún na bPolaiteoirí. Nó an é an lón atá á mhealladh?!

Stádas na Gaeilge agus An Ghaeilge sa Phobal

Lorcán Mac Gabhann, Glór na nGael, Riachtanais phobail

Ní comórtas naísiúnta amháín atá i gceist le Glór na nGael: is coistí atá ag feidhmiú ar bhonn deonach chun an Ghaeilge a cothú go háitiúil. Bíonn meascán leathan de imeachtaí agus tionscnaimh curtha ar siúl ag na coistí seo.

An bhfuil sé realaíoch go mbeidh na coistí seo ag feidhmiú gan tacaíocht? Gan an obair dheonach seo ní bheadh Gaeilge chomh fairsing ach gan tacaíocht lán-aimseartha atá maoinithe i gceart conas is féidir leo tionchar a imirt ar chomlachtaí agus eagraíochtaí eile AGUS ábhar agus imeachtaí a chur ar fáil don bhfoghlaimeoir agus cainteoir Gaeilge.

Ní leor na hacmhainní atá curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge do scéimeanna pobail.
Caithfear tacaíocht airgid ceart a chur ar fáil do na coistí bunaithe scoileanna nua. Tá an eagla ann go mbeidh monaplacht ag na coistí gairmoideachais ar scolaíocht iarbhunscoile agus ní féidir leis na coistí beaga gabháil in iomaíocht leo.

Helen Ó Murchú, Cathaoirleach
Go gcuirfí brú ar rialtas na Breataine glacadh le Comhaontas Cill Rímhín
Chuir an cathaoirleach ceist ar na toscairí an bhfuil siad sásta tacú le moltaí POBAL faoi Acht Teanga don tuaisceart agus dúradh go raibh.

Stádas na Gaeilge agus An Ghaeilge sa Phobal

Donncha Ó hÉallaithe, Airdeall - An Ghaeilge agus Cúrsaí Pleanála sa Ghaeltacht

Léargas ar staid na Gaeilge sna Gaeltachtaí agus na breacghaeltachtaí.
Má thiteann líon na gcainteoirí faoi 70% deireann na saineolaí má shroicheann sé an léibhéal seo, titeann sé in iomlán. Idir 1996 agus 2000 tharla sleamhnú suantasach i nGaeltachtaí Conamara agus Tír Chonaill. Caithfear súil a choiméad ar léibhéal na Gaeilge go háirithe nuair atá tógáil eastát tithíochta molta i gceantar
Conas is féidir an Ghaeilge a chosaint?
 • Reachtaíocht
 • Cur i bhfeidhm na reachtaíochta (go háirithe ag an údarás áitiúl - m.sh. tá forálacha teanga ag Comhairle Chontae na Gailimhe ach tá amhras air an bhfuil siad a chur i bhfeidhm.)
Éilimh Airdeall
 1. Treoirlínte bunaith ar an Acht Pleanála
 2. Teorann na Gaeltachta a shocrú
 3. Polasaí dearfach a mhealladh na geallsealbhóirí uile
 4. Údarás Pleanála don Ghaeltacht
 5. Áisínteacht Timpeallacht Teanga don Ghaeilge

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais

Bríd Uí Lubhaing, Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta.

Tá treoir de dhíth ó ionad lárnach. Tá tacaíoht de dhíth ní amháin do na Gaeltachta láidir ach na Gaeltachtaí atá níos laige.
Caithfear tacú le hionad náisiúnta ar son na Gaeilge i mBaile Bhúirne agus sin príomh-éileamh Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta.

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais

Múineadh na Gaeilge inár Scoileanna curtha i láthair ag Julian de Spáinn, Conradh na Gaeilge

Rinne siad plé le na sprioc ghrúpaí uile: daltaí scoile, múinteoirí, tuismitheoir, saineolaí srl. Is polasaí comhtháite atá ann toisc go bhfuil gach rud fite-fuaite le chéile. Is féidir an polasaí in iomlán ar fáil ag www.cnag.ie. Tá tacaíocht léirithe ag an-chuid grúpaí óige leis an bpolasaí seo. Tá an Chomhaontas Glas ag tacú leis an bpolasaí cheana féin.

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais

Eílimh Forbairt Naionraí Teo. curtha i láthair ag Clíona Frost

 • Bliain réamhscoile
 • Seirbhísí chúram leanaí trí Ghaeilge
 • Cúntóirí teanga
 • Polasaithe agus cláir chúram leanaí
 • Ardchaighdéan tacaíochta
 • Oiliúint agus forbairt ghairmiúil
 • Polasaí maoinithe

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais

Cathaoirleach: Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach, COGG.
Cainteoirí: Bláthnaid Ní Ghréacháin, Gaelscoileanna; Clíona Frost, Forbairt Naíonraí Teo; Julian de Spáinn, Conradh na Gaeilge; Seán Ó Coinn, Comhairle na Gaelscolaíochta; Bríd Uí Lubhaing, Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta.

Príomh-éilimh Gaelscoileanna Teo. curtha i láthair ag Bláthnaid Ní Ghréacháin
 • Soláthar cuí do Chóiríocht
 • Polasaí Comhaontaithe an tumoideahais
 • Ionad Náisiúnta Oideachais
 • Oiliúnt Mhúinteoirí
 • Soláthar Acmhainní
 • Leanúnachas ó Leibhéal go Leibhéal & Cás na nAonad
 • Deontais scoileanna
Bunús na n-éileamh
 • Sochaí dhátheangach
 • Mórphobail labhartha na Gaeilge
 • Scoilphobal
 • Aistriú ó ghlún go glún
 • Sároideachas trí Ghaeilge

Réidh le tosú

Tá an halla ag líonadh suas, tá na cainteoirí anseo agus táimse réidh le blogáil. Bígí ag déanamh tráchtaireachta má ritheann aon ní libh.

Dé Luain, Feabhra 26, 2007

An tAonad Aistriúcháin ag treisiú

Financial Mirror: "DGT has established an Irish language translation unit and launched an inter-institutional recruitment competition in 2006. The responsibility of translating the rest of the acquis into Irish lies with the Irish government.
Irish translation will start in DGT with a team of five translators. Recruitment is a big challenge as the translator market is limited and the Irish authorities also need recruits. Nevertheless, on 1 January 2007 one translator, one assistant and one manager were in place. A second translator started at the beginning of February while a third should start work soon. It is expected that the final two translators will be in place within the next few months, at which time the unit will be up to full strength.
The competition for Irish-language translators yielded 19 successful candidates on the reserve list."

ElectricNews.net:News:'Quiet revolution' stirring in e-government

ElectricNews.net:News:'Quiet revolution' stirring in e-government: "Waterford City Council won the Irish Language award "

Dé Céadaoin, Feabhra 21, 2007

Na nithe atá bainte amach

Ní raibh mé i bhfad ag obair i gComhdháil Náisiúnta na Gaeilge nuair a reachtáladh Tóstal na Gaeilge 2002: Cearta Phobal na Gaeilge agus Olltoghchán 2002 ach ag an am agus ó shin chuaigh sé i bhfeidhm orm cé chomh éifeachtach is a bhí cur chuige na Comhdhála agus pobal na Gaeilge nuair a d'aontaigh siad na héilimh is mó a bhí acu ar na hiarrthóirí toghcháin. Scríobh stiúrthóir gníomhach na Comhdhála, Pádraig Ó Ceithearnaigh an t-alt seo a leanas mar athbhreithniú ar na nithe a bhaineadh amach de bharr éilimh phobal na Gaeilge. Foilsíodh ar Beo.ie é agus tá sé le léamh in Irish Times an lae inniu freisin.

'Bíodh do ghuth le cloisteáil': ó Beo.ie

"Agus Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag reáchtáil comhdhála ag deireadh na míosa seo chun deis a thabhairt do phobal na Gaeilge moltaí agus éilimh a chur faoi bhráid na bpolaiteoirí, féachann Pádraig Ó Ceithearnaigh, stiúrthóir na heagraíochta, ar na nithe ar fad atá bainte amach don Ghaeilge le dhá bhliain déag anuas."

Splintered Sunrise: Béalbochtachas Próvach

Is fiú go mór léargas an bhlagadóir seo ar ceist Acht Teanga sa Tuaisceart. Cé go bhfuil sé greannmhar tá cúpla pointe maith á dhéanamh aige:Splintered Sunrise: Béalbochtachas Próvach "This is rather revealing of how the peace process works. At the St Andrew’s talks, in exchange for agreeing to whatever Big Ian demanded, the Provos were fobbed off with various small commitments from the Brits, the most visible of which was the promise of legislation to give Irish some sort of official recognition – the details remain vague. There’s nothing wrong with that. It should be a basic democratic position that Irish should get no less official support than Welsh does. And it’s basically a feelgood measure – it gives nationalists the illusion of having their identity recognised without undermining the basis of the Northern statelet. (“Parity of esteem” is the Humespeak term, now widely adopted by all sorts of people.)"

Dé Máirt, Feabhra 20, 2007

Tacaigh le Pobal na Gaeilge sa Tuaisceart

Tacaigh le Pobal na Gaeilge sa Tuaisceart
Gaelport.com - Nuacht na Coicíse


Tá Conradh na Gaeilge ag eagrú bus ó Bhaile Átha Cliath (Ard-Oifig an Chonartha, 6 Sráid Fhearchair) ar an Satharn, 24 Feabhra ar 9.30rn le freastal ar mhórshiúil ar son Acht na Gaeilge don Tuaisceart.

Dé Luain, Feabhra 19, 2007

From the Balcony, A Publisher's Blog: Can DUP scupper language act?

From the Balcony, A Publisher's Blog: Can DUP scupper language act?: "Can DUP scupper language act?

The DUP is boasting in North Down election literature, which no doubt will be replicated elsewhere, that they will block the Irish Language Act if the powersharing executive is restored."

UNESCO | Education - International Mother Language Day

Seo tuilleadh ón UN féin faoi Lá Idirnáisiúnta na dTeangacha Dúchasacha.
UNESCO | Education - International Mother Language Day: "International Mother Language Day

Why International Mother Language Day?
Linguistic and cultural diversity represent universal values that strengthen the unity and cohesion of societies.The recognition of the importance of linguistic diversity led to UNESCO ’s decision to celebrate International Mother Language Day.

When was it launched?
The 30th session of the General Conference of UNESCO in 1999 decided that the Organization would launch and observe an International Mother Language Day on 21 February every year throughout the world."

The EuropaWorld Blog: Mother Language Day

B'fhéidir nach féidir chuile rud a léann tú a chreidiúnt (féach an méad a deirean an blagadóir seo faoin mBreatnais...!) ach gheobhaidh mé tuilleadh eolais ar "Mother Language Day"The EuropaWorld Blog: Mother Language Day: "Mother Language Day

This coming week, on 21st February, the UN will mark Mother Language Day with celebrations all over the world, and especially at the Paris Headquarters of UNESCO, of the benefits and satisfaction of preserving and valuing Mother Languages."

Gearrliosta Gradam na mBlag fógraithe - bígí ag vótáil

Bheul b'fhéidir go bhfuil daoine ann nach creideann go bhfuil blagadóireacht leath chomh tábhachtach leis an saol readúil agus an Olltoghchán atá ag teacht aníos ach is é an 3 Márta AN dáta sa mBlagchruinne agus is lá mór don Ghaeilge é mar tá catagóir ar leith don Ghaeilge. Fógraíodh an ghearrliosta inné:Irish Blog Awards » Blog Archive » 2007 Irish Blog Awards Short list - Congrats to all: "Best Use of the Irish Language in a Blog - Sponsored by Edgecast Media
Ach go hairithe
An Saol
An Spailpin Fanach
Hilary NY
nobyegarawn "

Language of choice is a democratic right - Letters - News - Belfast Telegraph

Language of choice is a democratic right - Letters - News - Belfast Telegraph: "Letters
Language of choice is a democratic right
Friday, February 16, 2007
Here we go again. Every time someone in Northern Ireland who claims Irish heritage tries to promote anything Irish, they are criticised. "

An Phoblacht: Rally to demand Irish Language Act for the Six Counties

An Phoblacht: Rally to demand Irish Language Act for the Six Counties: "Rally to demand Irish Language Act for the Six Counties

Sinn Féin MEP and Irish language activist Bairbre de Brún has called on everyone to come out in Belfast on 24 February to support the call for an Irish Language Act in the Six Counties."

Dé hAoine, Feabhra 16, 2007

Suíomh na Gaeilge

Agus eolas á bhailiú faoina bpáirtithe polaitiúla uile, thug mé cuairt ar a suíomhanna idirlíne féachaint an raibh polasaí i leith na Gaeilge foilsithe acu ar a suíomhanna. B'fhiú bheith cinnte go bhfuil tuiscint maith againn ar meonta na bpolaiteoirí ar an 27ú. (Bhí mé ar tí meon a scríobh ach sin an uimhir uatha... :D)

Seo mar a sheasann rudaí (in ord aibítir)
An Comhaontas Glas - cé go dtugtar "The Green Party/ An Comhaontas Glas" orthu féin síos tríd an suíomh in iomlán, níl, de réir an tsuímh, polasaí ar leith faoin nGaeilge ag an bpáirtí seo. Tháinig mé ar an abairt seo mar chuid den bpolasaí Ealaíon agus Cultúr "Supporting traditional arts and arts/culture/heritage ventures in languages other than in English is seen by the Green Party as part of an Arts Council Brief to support and sustain cultural diversity. As we believe that the Irish Language is central to Irish identity we recommend that the Department of the Gaeltacht should have a separate department too."

Fianna Fáil - Cé go bhfuil Gaeltacht Affairs le feiceáil ar an líosta polasaithe nuair a bhuailtear isteach ann níl aon polasaí leagtha amach - níl ann ach liosta preas ráitisí agus foilsíodh an ceann deireanach i Mí na Samhna seo chaite.

Fine Gael - Arís tá cuid ar leith den suíomh ina féidir polasaithe an pháirtí a scrúdú agus áit ar leith den Ghaeilge. Ach nuair a dhíritear isteach ar Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta is preas ráitis atá ann arís in ionad cáipéis polasaí. Agus is i Mhí Bealtaine 2006 a foilsíodh an ráiteas deireanach faoin nGaeilge...

An Páirtí Daonlathach - Cé go bhfuil mír ar leith ar an suíomh seo faoi polasaithe ní raibh mise abalta teacht ar aon pholasaí i leith na Gaeilge.

Páirtí an Lucht Oibre - ní raibh mé abalta teacht ar aon ní faoin nGaeilge ar an suíomh. Rós mór dearg don té a chuireann sa treo ceart mé.

An Páirtí Sóisialach - ditto ach corrán in ionad rós mar dhuais.

Sinn Féin - An t-aon suíomh le rogha Gaeilge nó Béarla. Tá mír ar leith ann do pholasaithe agus do "Teanga agus Cultúr na hÉireann" ina bhfaightear achoimre ar a bpolasaithe agus na polasaithe in iomlán.

Dátaí nua ag an Oireachtas i mbliana!

Dhá fhéile móra na Gaeilge san áit céanna, an tseachtain céanna. Conas a deirtear "cultural overload" nó "two for the price of one" i nGaeilge?! Is smaoineamh an-mhaith é an fhéile a reachtáil le linn saoire na Cásca: tabharfaidh sé deis níos fearr do dhaoine freastal uirthi."Dátaí nua ag an Oireachtas i mbliana! Oireachtas na Cásca & An Fhéile Pan Cheilteach - le chéile ag cothú muintearais"
Agus an bhfuil suíomh athchóirithe an Oireachtais feicthe agaibh? An-snasta agus lán go pléascadh le fís agus fuaim. Tá mé ar sceitimíní cheana féin...!

Déardaoin, Feabhra 15, 2007

09.15 Clárú & Cupán Tae


Creideann an Chomhdháil go mór sa seanfhocal "Tús maith leath na hoibre" agus mar sin beifear ag cúr tús le himeachtaí an lae le cupán tae. Chomh maith leis sin beidh lón eadrom ar fáil díreach roimh Seisiún na bPolaiteoirí, rud a chiallaíonn go mbeidh iad siúd a bhfuil faoi brú ama nó oibre inann freastal ar an seisiún lóin amháin agus difríocht a dhéanamh. GheofarDréachtchlár an Lae ar Gaelport.com

But, are you happy?


Sin an ceist a chur clár fógraí ar thaobh na bóithre orm ar maidin. Cuid de feachtas fógraíochta Pháirtí an Lucht Oibre agus muid ag druidim níos gaire le olltoghchán chuile lá (ar eagla go bhfuil dearmad déanta agat...!). Bhuel caithfidh mé rá gur chuir sé droch spion ceart orm ar maidin! Ceann de na cúiseanna is mó díomá atá orm féin le cúpla bliana anuas ná cé chomh deacair is atá sé clann a thógáil le Gaeilge. Roimh ar rugadh iad níor thuig mé an dúshlán a bhí romhaim. Labhraim Gaeilge an chuid is mó den lá, bímse ag smaoineamh i nGaeilge an-chuid is ar éigean go mbím ag taibhreamh i nGaeilge!

Agus in ainneoin an sár-obair atá ar siúl ag a leithéid de Comhluadar (féach m.sh. deireadh seachtaine atá beartaithe acu i mí Mhárta. Tuilleadh eolais eolas@comhluadar.ie nó 01 6715116) is é an bhunfhadhb atá agamsa ná ní chaithim a dhóthain ama leis na gasúir agus nuair atá mamailíneach ar tí titim síos staighre déanfaidh tú cinnte go dtuigtear thú agus is cuma céard iad do phrionsabail!

Is cuimhin liom nuair a bhíomar ag cuardach créche dóibh, dúradh linn in áit amháin gur créche dá-theangach a bhí ann. Léim mo chroí! "Céard iad na dteangacha?" a d'iarr mé. "Béarla agus Fraincís," a dúradh liom.

Mar sin ceann de na ceisteanna a gcuirfidh mise ar na hiarrthóirí ar 27 Feabhra ag an gComhdháil Lae ná conas a gcabhróidh sibh liomsa clann a thógáil le Gaeilge?

Dé Céadaoin, Feabhra 14, 2007

Páidí i mbun na gCeisteanna


Beidh Páidí Ó Lionáird láithreoir aitheanta Seacht Lá agus Ardán TG4 sa chathaoir do sheisiún na bpolaiteoirí ag an gComhdháil Lae atá a eagrú ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, in Óstán Alexander, Baile Átha Cliath 2, ar an 27 Feabhra 2007.

Dé Máirt, Feabhra 13, 2007

Nocht bhur dtuairimí, inis dúinn bhur mianta!

Mar sin nocht bhur dtuairimí, inis dúinn bhur mianta! Céard faoin nGaeilge ar scoil? Ar chóir geallúint a fháil ó na h-iarrthóirí i leith acmhainní scoile? Nó céard faoin nGaeilge taobh amuigh den seomra ranga? Céard is féidir leis na polaiteoirí a dhéanamh chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd gur mhaith leo a nGaeilge a chothú tar éis a n-iarbhunscolaíocht?
Nó céard faoi cúrsaí pleanála sa Ghaeltacht?
Agus cúrsaí craolacháin agus Bille Craolacháin ag gabháil tríd an Oireachtas faoi láthair?
So let's hear what you think, tell us what you want! What about Irish in school? Should we extract promises from the candidates about school resources? Or what about Irish beyond the classroom? What can the politicians do to support those who want to develop their Irish after post-primary?
What about planning issues in the Gaeltacht?
And broadcasting issues while a broadcasting bill makes its way through the Oireachtas?

An Ghaeilge & Do Vóta/ Your Language, Your Vote

Tá comhdháíl lae á n-eagrú ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, lárchomhairle phobal na Gaeilge chun éisteacht a thabhairt d'éilimh phobal na Gaeilge roimh Olltoghchán 2007. Beidh an chomhdháil seo ar siúl in Óstán Alexander, BÁC 2, 27.02.2007 ag tosú ag 9.15.
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, the central steering council for the Irish Language Community, are organising a day-long conference to give voice to the wishes of the Irish Language Community before the General Election 2007. This conference will take place in the Alexander Hotel, Dublin 2, 27.02.2007, kicking off at 9.15.

Cheana féin tá sé deimhnithe ag an tAire Ó Cuív T.D. Fianna Fáil; Trevor Sargent T.D. An Comhaontas Glas; Donncha Mac Fhionnlaoich T.D. Fine Gael; Brian O'Shea, T.D. Páirtí an Lucht Oibre; Aenghus Ó Snodaigh T.D. Sinn Féin; Joe Higgins T.D. An Páirtí Sóisialach agus an Comhairleoir Cáit Keane, An Páirtí Daonlathach go mbeidh siad i láthair thar ceann a bpáirtithe.
It has already been confirmed that Minister Ó Cuív T.D. Fianna Fáil; Trevor Sargent T.D. The Green Party; Donncha Mac Fhionnlaoich T.D. Fine Gael; Brian O'Shea T.D., Labour Party; Aenghus Ó Snodaigh T.D. Sinn Féin; Joe Higgins T.D. Socialist Party, and Councillor Cáit Keane, Progressive Democrats, will be in attendance, representing their respective parties.

Clúdófar réimse leathan d'ábhair ag an gComhdháil Lae agus i measc na gcainteoirí eile a bheidh ann tá An Dr. John Walsh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Janet Muller, Príomhfheidhmeannach Pobal, Donncha Ó hÉallaithe, Airdeall agus ionadaithe ó eagraíochtaí oideachais, óige agus pobail. The one day conference will cover a wide range of topics relating to the Irish language. Dr. John Walsh, NUI Galway; Janet Muller, Chief Executive of Pobal; Donncha Ó hÉallaithe, Airdeall and representatives from educational, youth and community organisations will also address the conference.

Clár iomlán ar fáil anseo/ Complete programme available here

Ach tuigtear dúinn nach mbeidh sé ar chumas chuile dhuine gur spéis leo an Ghaeilge a bheith i láthair ar an lá agus mar sin tá mise, thar ceann na Comhdhála, ag cur tús le plé ar an ábhar seo ar an mblag seo agus ar www.politics.ie

However we know that not everyone who is interested in the Irish Language will be able to make it on the day and so I am, on behalf of An Chomhdháil, kicking off a discussion on this subject on this blog and at www.politics.ie
Ar an lá cuirfear ceist nó dhó ar gach ábhar ón bplé ar líne. Tá súil againn dá bharr go dtabharfaidh sé seo deis do chách a dtuairimí a nochtadh. Tá mé ag súil go mbeidh mé inann beo-bhlagáil a dhéanamh anseo ón gcomhdháil ar an lá freisin.
On the day one or two questions will be asked from the online discussion on each topic. We hope therefore that this will give everyone a chance to get their voices heard. I also hope that I will be able to liveblog here from the conference on the day too.

Agus má tá aon amhras ann faoin éifeacht a bhaineann leis an bpróiséas seo ní fiú ach an t-alt seo le Pádraig Ó Ceithearnaigh a léamh
And if there's any doubt about the efficacy of this process, look no further than Pádraig Ó Ceithearnaigh's recent article for Beo.ie