Déardaoin, Meán Fómhair 06, 2007

Contae an Mheirge abú!

An Lúnasa seo chaite d'fhoilsigh Údaráis Áitiúla an Chláir a scéim teanga (PDF) faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla. Níl mórán comhlacht poiblí a bhfaigheadh níos mó ná 10 aighneachtaí agus iad ag ullmhú dréacht scéim. Tá níos lú arís a bhfaigheadh 30. (Tá na staitisticí seo bunaithe ar an eolas a mbíonn sna scéimeanna féin.) Fuair Comhairle Chontae an Chláir 73 aighneacht! Trí scór is trí aighneacht déag! Sin ráite (agus is féidir tuilleadh a léamh faoi seo ar leathanach 7 den scéim) rinneadar cinnte go mbeadh an pobal ar an eolas faoin scéim trí cruinnithe poiblí a eagraú, foirmeacha aiseolais a chur ar fáil go fairsing agus ní amháin moltaí a gcustaiméairí seachtracha a lorg ach moltaí a gcustaiméairí inmheánacha a lorg leis.
An é go bhfuil níos mó eolais i gcoitinne faoin Acht Teanga agus a tionchar ar an nGaeilge? An é go bhfuil pobal na Gaeilge i gCo. an Chláir níos gníomhaí? Ábhar taighde measaim...
(Contae an Mheirge???)

No comments: