Dé Luain, Bealtaine 19, 2008

Buaiteoir Chomórtas Filíochta An Chuairt 2008 Fógartha.


Mar chuid de Chuairt na bhFilí Albanacha go hÉirinn, d’eagraigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge Comórtas Filíochta Dátheangach do dhánta nuachumtha i nGaeilge nó i nGàidhlig na hAlban.
Ar an Máirt, 6 Bealtaine, i gClub De Burgo, i gCathair na Gaillimhe, léigh an deichniúir iomaitheoirí a bhain an babhta ceannais amach, a n-dánta, agus rinne na filí clúiteacha Colette Nic Aodha, Máire Holmes, Jackie Mac Donncha, agus Maletta Nic Pháil moltóireacht ar an gcomórtas. Ba cheardlann scríbhneoireachta de rogha an bhuaiteora dar luach nach mó na Eur500 a bhí ar an gcéad duais, agus go bhfoilseofaí an dán i nuachtlitir na Comhdhála i mí an Mheithimh agus sa nuachtán Lá Nua.

Dar leis na moltóirí bhí caighdeán na ndánta a léadh ar an oíche thar barr, agus ba dheacair aon fhile amháin a roghnú. Tar éis dóibh na dánta ar fad a phlé, roghnaíodh an dán ‘Rannan na Bliadhna’ mar an dán buaiceach, a bhí scríofa ag an bhfile Niall Gordon ó Eilean Sgiathanach, in Albain. Is dán é ‘Rannan na Bliadhna’ le 12 véarsa, le gach véarsa ag cur síos ar mhíonna éagsúla na bliana.

Is scéim cheilteach sheanbhunaithe thábhachtach í An Chuairt, atá á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ó 1971, áit a ndéantarmalartú cultúrtha idir Éirinn agus Albain, ach ba é seo an chéad uair a eagraíodh an comórtas seo.

Deir Síle Ní Chatháin, Feidhmeannach le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, ‘de bharr an méid suime a léiríodh sa chomórtas i mbliana, le breis is leathchéad iontráil, is cosúil go mbeidh tóir anois ar an gcomórtas seo ar bhonn bliantúil.’

Seo an dán 'Rannan na Blaidhna'le Niall Gordon Buaiteoir Comórtas Filíochta An Chuairt 2008