Dé hAoine, Nollaig 19, 2008

Gaelscoil Bharra sna ceannlínte arís ar maidin

Seo Preasráiteas a bhí eisithe ag Sinn Féin inné mar gheall ar Gaelscoil Bharra sa Chabrach i mBaile Atha Cliath:

Dóibh siúd nar léigh na nuachtáin inné, bhí tuismitheoirí ón scoil i mbun agóide ag iarraidh foirgneamh scoile buan dá gcuid bpaistí sa scoil seo a bunaíodh 13 bliain ó shin.

'sé seo an cor is déanaí ar an scéal:

Mary Lou McDonald secures meeting between Department of Education and Gaelscoil Bharra in Cabra

Dublin MEP Mary Lou McDonald today met with Dublin City Council officials and following a productive discussion secured a meeting between the Council, the Department of Education and Gaelscoil Bharra in Cabra to take place in January to discuss tackling the horrendous conditions of the school which is without proper sanitation, heating and is housed in run down over crowded prefabs.

Following the meeting Ms. McDonald whose daughter attends Gaelscoil Bharra said:
'My meeting today with Dublin City Council was productive. We have agreed that the Council, Department of Education and Gaelscoil Bharra will meet in January to discuss tackling once and for all the Dickensian conditions of the school. 'The decision by parents of the school to demonstrate outside Education Minister Batt O’Keeffes house was I have no doubt an effort to bring home to Mr. O’Keeffe just how bad the conditions of the school are. Parents and teachers have been campaigning for years now to get a proper school building with the necessary sanitation, heating and class sizes for this communities children. 'I am confident that Dublin City Council is fully committed to playing it’s part in resolving the 'deplorable conditions' in which children are educated in. I believe the failures to date have been primarily the responsibility of the Department of Education.The facts are that there been a systematic failure of this and successive governments to provide adequate school building funding and resources to this school.

'As a parent of a child attending this school and as a local representative I am appalled at the Dickensian conditions that exist. That children have to bang hurls on the ground to scare off rodents and put up with third world sanitary facilities is a stark indictment of the government’s attitude to education. 'But this attitude will have to change. Families have a right to expect a decent education for their children. It is the government’s responsibility to deliver such an education.

Tuilleadh faoi Gaelscoil Bharra agus an agóid a dheineadar ar fáil in 'As na Nuachtáin' ar gaelport.com anseo

Deireadh Ré Lá Nua

Final edition of Irish language newspaper

Friday, 19 December 2008 09:09

The last edition of the Irish language daily newspaper Lá Nua is on sale today.
Eight staff, including four journalists, lost their jobs with the closure of the publication.
Managing Director of the Belfast Media Group Máirtín Ó Muilleoir said the move came after Foras na Gaeilge (the body responsible for promoting Irish) had decided to stop funding the daily title.

AdvertisementForas also rejected a proposal to provide an online service at a reduced cost.
The publishers had a two-year contract worth £400,000 to run until the end of December 2008 from Foras na Gaeilge to produce a printed daily newspaper in Irish.
Foras Chief Executive Ferdia Mac an Fhailigh said in February that if Lá Nua continued to publish online only from March, they would be breaking the terms of their contract and Foras would not provide further funding.

Lá Nua began in January 2007 as a replacement for the previous daily, Lá, which was first produced in Belfast in 1984 in response to the growing interest in the Irish language in West Belfast.

The Sinn Féin President Gerry Adams MP expressed his sadness at the final edition of Lá Nua but indicated his hopes for a daily Irish Language news service in the future.
Mr Adams said: 'Lá Nua and its predecessors 'Lá' and 'Preas an Phobail' have made significant contributions to the progress made over recent decades of the Irish language movement here in west Belfast and indeed right across Ireland.
'From humble beginnings they have provided Gaeilgeoirí with an invaluable news service. I purchase and read Lá Nua every day and on a personal level will miss its contribution to the community.

'Since the closure of Lá Nua was announced Sinn Féin has lobbied for the provision of a daily printed and electronic news service in Irish. Sinn Féin will continue to press for such a service as quickly as is practical.
'I want to commend everyone involved in Lá Nua, particularly the journalists and staff'.

http://www.rte.ie/news/2008/1219/lanua.html

Déardaoin, Nollaig 11, 2008

Athchuimhne ar bhliain den scoth!
Ba mhaith le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge buíochas a ghabháil le gach duine a d’fhreastal ar an ócáid ‘Deoch na Nollag’ a reáchtáladh an oíche aréir i gceannáras na ComhdhálaOíche spraíúil bríomhar a bhí ann agus bhí sé go h-iontach labhairt lenár gcairde ón gciorcal comhrá, ó na heagraíochtaí Ghaeilge go léir agus lenár gcairde dílse a thug tacaíocht dúinn le linn na bliana.

Bliain rathúil a bhí ann don gComhdháil agus bhíomar gnóthach ó thús na bliana ag eagrú Tóstal Na Gaeilge a bhí ar siúl i nGaillimh i mí Feabhra. Fíorú na Físe a bhí mar théama ar an Tóstal i mbliana agus ba é Plean 2028-Plean Straitéiseach na Gaeilge a bhí faoi chaibidil ag an ócáid. Fuaireamar go leor moltaí agus thugadar sin léargas suntasach dúinn ar thuairimí phobal na Gaeilge i leith todhchaí na teanga.

Agus bhí an cuma ar an scéil nach raibh na seastáin agus póstaeir bainte síos againn faoin am go rabhamar ag tabhairt aghaidh arís ar chontae na Gaillimhe don chéad chéim do Thuras na Filí- an clár malartaithe cultúir idir Éirinn agus Albain agus chuireamar fáilte roimh Bille Innes, Maletta NicPhàil, Màiri Nic Ille Mhaoil agus Angus Mac Neacai ón Alban .
Chuaigh na filí agus ceoltóirí ar chamchuairt timpeall Chonamara, agus críochnaigh an chuairt i mBaile Átha Cliath, le dhá oíche mhóra ceoil agus filíochta agus chas siad le filí mór le rá ó Éirinn ar nós Máire Holmes, Nuala Ní Chonchúir agus Colette Nic Aodha.

Ach fuair na cuairteoirí Albanacha blas binn ar ghnéithe eile de shaol na Gaeltachta nuair a chuadar ag treabhadh na dtonn ar báid seol traidisiúnta ar chósta Chonamara agus fuaireadar an deis cúpla steip ar an sean-nós a fhoghlaim chomh maith. Ní haon ionadh mar sin gur fhilleadar ar ais go hÉireann níos déanaí sa bhliain chun na steipeanna sin a chleachtadh ag an Oireachtas I gCorcaigh i Mí na Samhna agus ag Féile Phíobaireachta William Kennedy in Ard Mhacha!


Buaicphointe eile na bliana ná Buntáiste Breise na Gaeilge- seimineár eolais a d’eagraigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge do dhaltaí iar-bhunscoile. Reáchtáladh an chéad bhabhta i nGaillimh ag Tóstal na Gaeilge i mí Feabhra agus fuarthas an méid aiseolais iontach ina leith gur thuigeamar go raibh éileamh ann dá leithead agus shocraíomar ceann eile I Halla na Saoirse I Mí na Nollag. D’fhreastail os cionn 600 dalta ag an dá ócáid agus labhair aoichainteoirí ar na buntáistí a thug an Ghaeilge dóibh agus iad ag tosnú amach ar an ngairmeacha beatha.

Lean an Chomhdháil ag déanamh stocaireachta ar son earnáil na Gaeilge, balleagraíochtaí na Comhdhála agus ar son cainteoirí I mbliana, seoladh aighneachtaí isteach ag rannaí stáit agus comhlachtaí poiblí, cuireadh os cionn 31 aighneacht isteach ag údaráis Phleanála mar gheall ar iarratais pleanála sa Ghaeltacht agus seoladh 19 aighneachtaí chuig comhlachtaí poiblí a bhí ag ullmhú dréachtscéimeanna faoin Acht teanga agus léirigh an Chomhdháil tacaíocht don bhfeachtas Acht Teanga a bhaint amach i dTuaisceart Éireann.

Idir an dá linn seoladh 26 eagrán den nuachtlitir EOLAS! ag os cionn 4,800 síntiúsóir, seoladh amach 12 eagrán den nuachtlitir Cogar atá dírithe ar chraoltóirí raidió le Gaeilge agus d’éirigh linn na mílte nuachtáin a léamh le gach alt faoin Gaeilge a aimsiú sna nuachtáin agus seoladh amach an achoimre laethúil ag 1,400 bosca ríomhphoist gach lá i 2008!

Bhí ardú ollmhór ar trácht ar an suíomh gréasáin http://www.gaelport.com/ chomh maith agus cuireadh os cionn 1540 scéal nuachta ar an suíomh i 2008 gan trácht ar an méid scéalta a cuireadh suas faoi imeachtaí i Féilire na Gaeilge agus ar na folúntais reatha i saol na Gaeilge a fógraíodh ar an suíomh chomh maith. Táimid ag déanamh athchóiriú ar an suíomh agus ar sheirbhísí eolais agus bí linn i 2009 nuair a seolfar suíomh gréasáin úr- nua, nua-aimseartha agus snasta!

Nollaig Shona faoi shéan agus faoi mhaise duit ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge!

Dé Céadaoin, Nollaig 03, 2008

Buntáiste Breise na Gaeilge!Inné i Halla na Saoirse, i mBaile Átha Cliath, d’fhreastail ceithre chéad dalta ó iar-bhunscoileanna ar fud chathair Átha Cliath ar ócáid darbh ainm, 'Buntáiste Breise na Gaeilge' a bhí eagraithe ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

'Buntáiste Breise na Gaeilge' a bhí mar théama ar an seimineár agus labhair pearsana móra le rá faoin mbuntáiste breise a thugann an Ghaeilge dóibh agus iad ag dul i mbun a ngairmeacha beatha.

Bhí Róisín Ní Eadhra ina cathaoirleach ar an ócáid seo, agus i measc na n-aoinchainteoirí a labhair ag an ócáid, bhí láithreoir 'Paisean Faisean' Bláthnaid Ní Dhonnchadha, chomh maith leis na réaltaí teilifíse agus raidió Gemma Ní Chionnaith agus Sinéad Ní Loideáin. Labhair Meadhbh Ní Eadhra, scríbhneoir óg a bhuaigh duais i ngradaim liteartha an Oireachtais i mbliana, chomh maith le Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir an Stáisiúin Raidió na Life.

Bhí Síne Nic an Ailí, Oifigeach Forbartha le Conradh na Gaeilge agus Aonghus Dwane ó Choláiste na Tríonóide, i láthair chomh maith agus iad ag míniú don lucht éisteachta cén chaoi ar bhain siad na poist éagsúla atá acu amach, agus an tionchar a bhí ag an nGaeilge ar an bpróiseas sin.

Cuireadh fáilte roimh cheisteanna ó na daltaí agus ghlac siad páirt i ndíospóireacht bríomhar tar éis do na hAoichainteoirí labhairt. Bronnadh duais do chúrsa seachtaine i gColáiste UISCE, Maigh Eo ar Briain Mac Giolla Phádraig ó Phobalscoil Chillian as ucht an cheist is fhearr a chur.Labhair na haoichainteoirí go spreagúil, spleodrach, agus bhí an-spéis ag an lucht éisteachta ina bhí le rá acu, agus iad ag roghnú a ngairmeacha beatha féin amach anseo. Labhair ionadaithe ó roinnt institiúidí tríú leibhéal chomh maith, chun eolas a thabhairt do na daltaí scoile faoi na deiseanna oideachais atá ann dóibh trí mheán na Gaeilge.

Tugadh an deis do na scóláirí tuilleadh eolais a fháil faoi na cúrsaí gurbh suim leo iontu ag na seastáin margaíochta a bhí ag cuid mhaith de na hinstitiúidí triú leibhéal agus ag roinnt eagraíochtaí Gaeilge, balleagraíochtaí na Comhdhála cosúil le Colaiste na bhFiann, Conradh na Gaeilge, Gaelscoileanna agus Gael Linn ina measc.