Dé Máirt, Feabhra 27, 2007

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais

Múineadh na Gaeilge inár Scoileanna curtha i láthair ag Julian de Spáinn, Conradh na Gaeilge

Rinne siad plé le na sprioc ghrúpaí uile: daltaí scoile, múinteoirí, tuismitheoir, saineolaí srl. Is polasaí comhtháite atá ann toisc go bhfuil gach rud fite-fuaite le chéile. Is féidir an polasaí in iomlán ar fáil ag www.cnag.ie. Tá tacaíocht léirithe ag an-chuid grúpaí óige leis an bpolasaí seo. Tá an Chomhaontas Glas ag tacú leis an bpolasaí cheana féin.

No comments: