Dé Máirt, Feabhra 13, 2007

Nocht bhur dtuairimí, inis dúinn bhur mianta!

Mar sin nocht bhur dtuairimí, inis dúinn bhur mianta! Céard faoin nGaeilge ar scoil? Ar chóir geallúint a fháil ó na h-iarrthóirí i leith acmhainní scoile? Nó céard faoin nGaeilge taobh amuigh den seomra ranga? Céard is féidir leis na polaiteoirí a dhéanamh chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd gur mhaith leo a nGaeilge a chothú tar éis a n-iarbhunscolaíocht?
Nó céard faoi cúrsaí pleanála sa Ghaeltacht?
Agus cúrsaí craolacháin agus Bille Craolacháin ag gabháil tríd an Oireachtas faoi láthair?
So let's hear what you think, tell us what you want! What about Irish in school? Should we extract promises from the candidates about school resources? Or what about Irish beyond the classroom? What can the politicians do to support those who want to develop their Irish after post-primary?
What about planning issues in the Gaeltacht?
And broadcasting issues while a broadcasting bill makes its way through the Oireachtas?

No comments: