Dé Máirt, Feabhra 27, 2007

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais

Eílimh Forbairt Naionraí Teo. curtha i láthair ag Clíona Frost

  • Bliain réamhscoile
  • Seirbhísí chúram leanaí trí Ghaeilge
  • Cúntóirí teanga
  • Polasaithe agus cláir chúram leanaí
  • Ardchaighdéan tacaíochta
  • Oiliúint agus forbairt ghairmiúil
  • Polasaí maoinithe

No comments: