Dé Máirt, Feabhra 27, 2007

An Ghaeilge sa Chóras Oideachais

Cathaoirleach: Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach, COGG.
Cainteoirí: Bláthnaid Ní Ghréacháin, Gaelscoileanna; Clíona Frost, Forbairt Naíonraí Teo; Julian de Spáinn, Conradh na Gaeilge; Seán Ó Coinn, Comhairle na Gaelscolaíochta; Bríd Uí Lubhaing, Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta.

Príomh-éilimh Gaelscoileanna Teo. curtha i láthair ag Bláthnaid Ní Ghréacháin
 • Soláthar cuí do Chóiríocht
 • Polasaí Comhaontaithe an tumoideahais
 • Ionad Náisiúnta Oideachais
 • Oiliúnt Mhúinteoirí
 • Soláthar Acmhainní
 • Leanúnachas ó Leibhéal go Leibhéal & Cás na nAonad
 • Deontais scoileanna
Bunús na n-éileamh
 • Sochaí dhátheangach
 • Mórphobail labhartha na Gaeilge
 • Scoilphobal
 • Aistriú ó ghlún go glún
 • Sároideachas trí Ghaeilge

No comments: