Dé Máirt, Feabhra 27, 2007

Stádas na Gaeilge agus An Ghaeilge sa Phobal

Donncha Ó hÉallaithe, Airdeall - An Ghaeilge agus Cúrsaí Pleanála sa Ghaeltacht

Léargas ar staid na Gaeilge sna Gaeltachtaí agus na breacghaeltachtaí.
Má thiteann líon na gcainteoirí faoi 70% deireann na saineolaí má shroicheann sé an léibhéal seo, titeann sé in iomlán. Idir 1996 agus 2000 tharla sleamhnú suantasach i nGaeltachtaí Conamara agus Tír Chonaill. Caithfear súil a choiméad ar léibhéal na Gaeilge go háirithe nuair atá tógáil eastát tithíochta molta i gceantar
Conas is féidir an Ghaeilge a chosaint?
  • Reachtaíocht
  • Cur i bhfeidhm na reachtaíochta (go háirithe ag an údarás áitiúl - m.sh. tá forálacha teanga ag Comhairle Chontae na Gailimhe ach tá amhras air an bhfuil siad a chur i bhfeidhm.)
Éilimh Airdeall
  1. Treoirlínte bunaith ar an Acht Pleanála
  2. Teorann na Gaeltachta a shocrú
  3. Polasaí dearfach a mhealladh na geallsealbhóirí uile
  4. Údarás Pleanála don Ghaeltacht
  5. Áisínteacht Timpeallacht Teanga don Ghaeilge

No comments: