Dé hAoine, Deireadh Fómhair 26, 2007

Deas buaileadh libh!

D'fhreastal mé ar ócáid a d'eagraigh Aoileann Nic Dhonnchadha, an t-oifigeach Gaeilge i gComhairle Chontae Átha Cliath Theas inné. Thug sí cuireadh do mhúinteoirí bunscoile agus meánscoile an cheantair freastal ar ócáid chun eolas a fháil faoi eagraíochtaí Gaeilge. I láthair bhí Conradh na Gaeilge, Comhar na Múinteoirí Gaeilge, Gaelscoileanna, An Gúm, Foras na Gaeilge, agus bhí ionadaíocht ann ón Seirbhís Leabharlainne sa cheantar agus an Oifig Chomhshaoil sa Chomhairle agus tuilleadh nach iad.

Chomh maith leis sin labhair Stiofáin Ó Deoráin ón nGúm faoin seirbhís íontach http://www.focal.ie/ agus (hallelujah!) faoin rud go bhfuil siad ar tí leagan nua-aimseartha de Gléacht a éisiúnt roimh Nollag. Tá a fhios agamsa céard tá Dadaí na Nollag ag tabhairt chuig oifigí Gaelport i mbliana. Cloisim sibh ag rá "Céard sa diabhal is Gléacht ann?" Aon duine a bhfuil an leagan MS-DOS den bhogearra seo tuigfidh siad mo ríméad. Is leagan idirghníomhach é de Foclóir Uí Dhónaill. Tá sé inchuardaithe agus is féidir gach leagan de gach focal a aimsiú (bíodh sin tuiseal, aimsir nó leagan den bhfocal mar is cuí) trí chliceáil luiche.

Ag an ócáid céanna labhair Carmel Nic Eoin atá i gceannas ar an Seirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge san Ionad Oideachais in Áth Luain. Is seirbhís nua é seo atá curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta chun tacú leis na múinteoirí agus iad ag cur na n-athruithe i leith curaclam na Gaeilge, ina measca na marcanna breise don bhéaltriall, i bhfeidhm.

Labhair Julian de Spáinn ó Chonradh na Gaeilge agus Orla Nic Suibhne ó Sheachtain na Gaeilge freisin.

Deis íontach a bhí ann do ionadaí ó na heagraíochtaí Gaeilge aithne a chur ar mhúinteoirí an cheantair agus vice versa.

1 comment:

Séamas Poncán said...

Go deas. Ba chóir dóibh ródseó a dhéanamh.